Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului strânge date din teritoriu despre sesizările primite cu privire la părinții care și-au dus copiii la proteste.

Motivul invocat de instituție este acela că părinții nu-și pot folosi copiii pentru interesul propriu. Însă, este greu de stabilit care a fost interesul, mai ales în condițiile în care Convenția cu privire la drepturile copiilor prevede că cei mici pot participa la întruniri pașnice.

Convenția cu privire la drepturile copilului are 42 de articole care se referă strict la drepturile copilului. Aceste articole sunt clasificate în trei mari categorii: drepturi de protecție, drepturi de dezvoltare și drepturi de participare:

Art. 2

Drepturile tuturor copiilor trebuie respectate, indiferent de rasa, etnia sau naționalitatea fiecăruia, de culoarea pielii, de limba vorbită, de religia practicată, indiferent dacă sunt fete sau băieți. Copiii trebuie să fie protejați împotriva oricărei forme de discriminare.

Art. 6

Orice copil are dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare.

Art. 7, 8

Orice copil are dreptul la un nume, la o naționalitate, are dreptul, în măsura posibilului, să-și cunoască părinții și să fie îngrijit de aceștia.

Art. 12, 13, 14, 15

Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl privește. Copiii au dreptul de a se informa, de a fi ascultați.

Orice copil are dreptul la libertatea de a gândi, de a avea o religie, de a participa la întruniri pașnice care nu încalcă drepturile celorlalți.

Art. 24

Copiilor trebuie să li se asigure condiții pentru a se bucura de cea mai bună stare de sănătate posibilă și de a beneficia de servicii medicale și de recuperare. Părinții lor vor fi informați despre avantajele alăptării, ale igienei și curățeniei mediului înconjurător, despre modalitățile de prevenire a accidentelor și a practicilor dăunătoare sănătății copiilor.

Art. 28, 29

Copiii au dreptul la o educație de calitate care să le asigure egalitatea de șanse și dezvoltarea personalității lor. Ei au dreptul la învățământ primar obligatoriu și gratuit, la asigurarea accesului la liceu și facultate, la servicii de informare și orientare școlară și profesională.

Art. 30

Copilul care are altă etnie, religie, vorbește altă limbă decât majoritatea are dreptul la viață culturală proprie, are dreptul să își declare apartenența religioasă și să practice propria religie. Are, de asemenea, dreptul de a folosi limba proprie.

Art. 19, 34, 36, 37, 39

Copiii trebuie protejați împotriva oricăror forme de exploatare, împotriva violenței, abuzului, abandonului și a altor tratamente dăunătoare.