ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit.


Avocatul Gheorghe Piperea a depus la Tribunalul Uniunii Europene în data de 1 iulie 2021 cererea pentru anularea Regulamentului (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a „facilita” libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, informează Piperea.ro. Textul acțiunii juridice poate fi citit pe același site în limba română și în limba engleză. Orice persoană interesată sau organizație nonguvernamentală poate formula intervenții în acest dosar, precizează cunoscutul avocat.

„Prin adoptarea Regulamentului privind Certificatul UE COVID-19 se deschide calea neutralizării uneia dintre cele mai importante libertăți care fundamentează Uniunea Europeană: libertatea de circulație, ducând astfel la o discriminare în rândul cetățenilor Uniunii Europene. Acest fapt este de natură a afecta în mod direct libertatea de circulație a subsemnatului, ceea ce justifică interesul de a formula prezenta acțiune în anulare. În plus, activitatea mea ca arbitru, profesor și avocat presupune o mobilitatea crescută, având numeroase deplasări în scop profesional, atât în interiorul teritoriului național, cât și în afara acestuia, fiindu-mi astfel îngrădite o serie de drepturi și libertăți fundamentale, după cum voi detalia în cuprinsul prezentei cereri.

În conformitate cu dispozițiile art. 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene „Orice persoană fizică sau juridică poate formula, în condițiile prevăzute la primul și al doilea paragraf, o acțiune împotriva actelor al căror destinatar este sau care o privesc direct și individual, precum și împotriva actelor normative care o privesc direct și care nu presupun măsuri de executare.”, precum și în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin. (1) din Carta Drepturilor Fundamentale ale UE „Orice persoană ale cărei drepturi și libertăți garantate de dreptul Uniunii sunt încălcate are dreptul la o cale de atac eficientă în fața unei instanțe judecătorești, în conformitate cu condițiile stabilite de prezentul articol”, subsemnatul justific un interes pentru a solicita anularea Regulamentului privind introducerea Certificatul UE COVID-19”, se arată în enumerarea împrejurărilor care justifică dreptul de a formula acțiunea juridică la Tribunalul U.E.

În expunerea de motive privind nelegalitatea Regulamentului privind Certificatul UE COVID-19, av. Gheorghe Piperea invocă: încălcarea principiului subsidiarității, încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale prevăzute de Carta drepturilor fundamentale ale U.E. (dreptul la viață, dreptul la libera circulație și de ședere, dreptul la nediscriminare ș.a.), precum și faptul că art.11 alin.1 din Regulament „anulează intenția ipocrită a facilitării circulației „libere” a cetățenilor UE - orice stat, pentru urgențe și necesități, poate introduce orice restricții suplimentare de acces pe teritoriul său”.

„Prin urmare, având în vedere încălcările grave învederate în cuprinsul prezentei cereri în anulare, subsemnatul solicit admiterea acesteia și anularea Regulamentului (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19”, conchide av. Gheorghe Piperea.

Vestea privind depunerea la Tribunalul UE a cererii de anulare a regulamentului UE care introduce pașapoartele de vaccinare ce condiționează circulația între statele membre a fost dată de avocatul bucureștean pe 2 iulie 2020, la o zi după ce aceste documente au devenit operaționale în Uniune și în România.  

„Am depus azi la Tribunalul UE cererea de anulare a Regulamentului UE 2021/953 privind certificatul "european” de vaccinare, vindecare și testare. 

În afară de argumentul încălcării principiului subsidiarității (care face din UE o uniune de state suverane și nu o uniune sovietică), am invocat și aberația juridică totalitară a obligării la injectarea cu un ser experimental a unei populații de 450 de milioane de oameni. Ridicol este că art.11 alin.1 din Regulament anulează intenția ipocrită a facilitării circulației "libere” a cetățenilor UE - orice stat, pentru urgențe și necesități, poate introduce orice restricții suplimentare de acces pe teritoriul său. Dacă Danemarca va considera că trebuie să își protejeze cetățenii de românii vaccinați pentru 3 mici, va restrânge accesul românilor, vaccinați sau nu. La fel și Olanda. Și Germania. Și Franța. Italia, Spania, Grecia etc. Și, oricum, cu valul IV o să o luăm de la capăt cu lockdownul/confinementul. 

Cele 2 acțiuni sunt în limba română și în engleză

Orice persoană interesată sau ONG poate formula intervenții în acest dosar. 

Dați share și hai liberare!”, a scris av. Gheorghe Piperea, vineri, pe pagina lui de Facebook
 
*******