ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!


Profesorul Mihai Floarea a adresat Ministerului Sănătății un rechizitoriu de 10 întrebări în privința contraindicațiilor la vaccinarea Covid, a reacțiilor adverse cunoscute și a mecanismelor de preîntâmpinare a acestora, a răspunderii pentru vătămările provocate de vaccinuri, a contractelor de comandare a acestora și a implicării instituțiilor naționale în autorizarea vaccinurilor Covid. Răspunsurile au fost unul mai halucinant decât altul, fiind date rareori la obiect, atunci când nu erau ocolite cu totul. Marea revelație a fost că Ministerul Sănătății NU A RĂSPUNS dacă statul român sau companiile producătoare sunt responsabile în vreun fel pentru daunele cauzate de reacțiile adverse ale vaccinurilor Covid. Cum ministerul nu a indicat explicit cine sunt responsabilii și cum vor fi decontate despăgubirile, avem bănuiala rezonabilă că nimeni nu răspunde, iar vaccinații se află pe cont propriu. Detalii puteți afla, pe larg, într-un material incendiar oferit de prof. Mihai Floarea în exclusivitate pentru ActiveNews: 
 
„La cererea mea:

Domnule Prim-Ministru Nicolae CIUCĂ, 

Domnule ministru Alexandru RAFILA, 

Domnule ministru Adrian CÂCIU, 

Subsemnatul Mihai FLOAREA, cetățean român, domiciliat ȋn București, str. Turnu Măgurele, nr. 19, bl. S1, sc. 1, ap. 30, sector 4, luînd cunoștință de precizările exprimate de dv. privitoare la respectarea drepturilor pacientului, în special a dreptului de a alege dacă se supune sau nu tratamentelor experimentale recomandate de OMS și de Statul român, mai exact, dacă se vaccinează sau nu pentru a se „proteja” de infecția cu virusul Sars-Cov2, ținînd cont și de preconizatele condiționări ale exercitării drepturilor și libertăților cetățenești fundamentale în funcție de deținerea unui „certificat verde” care să ateste administrarea „vaccinurilor” experimentale, autorizate condiționat, prin procedură de urgență, de organismele competente, în temeiul Legii 544/2001, formulez prezenta 

CERERE

Vă solicit să îmi comunicați în termenul legal răspunsuri comprehensive și precise la următoarele întrebări: 

1) Care sînt contraindicațiile actualizate ale fiecărui vaccin disponibil, ținînd cont de prospectele acestora și de efectele adverse înregistrate la nivel mondial pînă la această dată? 

2) Ce anume analize trebuie să îmi fac înainte de vaccinare, în funcție de fiecare vaccin în parte și de contraindicațiile specifice? 

3) Ce specialitate trebuie să aibă medicul care îmi va recomanda vaccinul și care ar putea fi acel vaccin apt a-mi oferi maximum de protecție și minimum de risc față de efectele secundare, în raport de problemele medicale particulare ale subsemnatului și de rezultatele analizelor realizate în urma indicațiilor oferite în urma primirii răspunsului dv.? 

4) Ce medic trebuie să urmărească evoluția medicală a subsemnatului în urma vaccinării și pe ce perioadă? 

5) Există un set de proceduri medicale, scheme de tratament stabilite pentru fiecare tip de efect secundar advers în funcție de fiecare vaccin existent pe piață? 

6) Cine își asumă răspunderea civilă (respectiv penală) pentru un eventual malpraxis, respectiv, pentru efectele adverse survenite în urma injectării cu unul dintre „vaccinurile” experimentale autorizate condiționat și (posibil) administrat în urma unei recomandări medicale greșite sau emise cu nesocotirea problemelor medicale ale subsemnatului? 

7) Este sau nu Statul român responsabil solidar cu producătorul „vaccinului” pentru daunele cauzate de efectele adverse după inoculare și, dacă răspunsul este pozitiv, care este proporția în care cele două entități suportă pagubele? În ce măsură plătitorii de taxe, impozite și contribuții au fost informați că, din banii colectați de la ei, Statul român ar urma să răspundă în locul sau alături de producătorii de vaccinuri pentru daunele provocate pacienților, fără ca Statul roman să participe și la profitul producătorului de vaccinuri sau să încaseze taxe și impozite de la acesta? 

8) Care este gradul de autorizare de către Agenția Națională a Medicamentului sau de către Ministerul Sănătății a fiecărui „vaccin” comercializat în România pentru prevenția și combaterea pandemiei de Covid-19 și pe ce bază a fost dată respectiva autorizare, ținând cont că unele vaccinuri, cum ar fi cele produse de Pfizer, circulă pe piață sub mai multe nume de marcă sau comerciale (Comirnaty, Covid-19, Tozinameran)? 

9) Avînd în vedere că majoritatea „vaccinurilor” au la nivel internațional fie o autorizare provizorie, fie o autorizare condiționată, acestea fiind în studii clinice, potrivit declarațiilor oficiale ale producătorilor, există la această dată echipe de lucru mixte cu specialiști ai ministerului sănătății și respectiv ai producătorilor „vaccinurilor” propuse de către minister?

Suplimentar față de cele nouă întrebări de mai sus, vă solicit să-mi puneți la dispoziție contractele încheiate de către Statul român, respectiv de Uniunea Europeană cu producătorii vaccinurilor experimentale autorizate condiționat de autoritățile competente, în vederea prevenției și combaterii epidemiei de Covid-19, precum și orice anexe semnate ulterior de către Statul român cu aceste companii. 

Prezenta cerere se întemeiază și pe dispozițiile Legii Pacientului nr. 46/2003. Potrivit art 6 din această lege, „pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic”. De asemenea, potrivit art. 13, „pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului”. Aceleași principii rezultă și din art. 649-651 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. 

Prezenta cerere se întemeiază și pe dispozițiile Legii nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte. Potrivit art. 3-4 din această lege, producătorul răspunde pentru prejudiciul actual și pentru cel viitor, cauzate de defectul produsului său, răspunderea sa nefiind limitată în situația în care paguba este determinată, cumulativ, de defectul produsului și de acțiunea sau omisiunea unei terțe persoane. Potrivit art. 10 din aceeași lege, orice clauze contractuale de limitare sau exonerare de răspundere a producătorului sînt lovite de nulitate. 

Prezenta cerere se întemeiază, de asemenea, și pe dispozițiile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Potrivit art. 642-648 din această lege, pentru malpraxis sanitar răspund atît medicii și restul personalului medical, cît și unitățile sanitare, publice sau private, precum și furnizorii de medicamente. În special, unitățile sanitare și furnizorii de medicamente răspund potrivit legii civile pentru prejudiciile produse pacienților în activitatea de prevenție, diagnostic și tratament, generate în mod direct sau indirect de viciile ascunse ale echipamentelor și dispozitivelor medicale, substanțelor medicamentoase și materialelor sanitare, în perioada de garanție/valabilitate, conform legislației în vigoare. În mod normal, astfel cum rezultă din normele legale mai sus enunțate, Statul roman nu ar trebui să răspundă în locul spitalelor, al personalului sanitar sau, cu atât mai puțin, în locul furnizorilor de medicamente. 

În fine, atrag atenția asupra dispozițiilor Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, mai precis, art.1, 5 și 7, conform cărora Guvernul, în întregul său, și fiecare dintre membrii acestuia sînt obligați să-și îndeplinească mandatul cu respectarea Constituției și a legilor țării; pe lîngă răspunderea politică, membrii Guvernului pot răspunde și civil, contravențional, disciplinar sau penal, după caz, potrivit dreptului comun din aceste materii, în măsura în care prezenta lege nu cuprinde dispoziții derogatorii; intră sub incidența prezentei legi faptele săvîrșite de membrii Guvernului în exercițiul funcției lor și care, potrivit legii penale, constituie infracțiuni. 

Cu mulțumiri anticipate,

Mihai FLOAREA

București, 16.12.2021 

Am primit următorul răspuns în format pdf”. FOTO:
 
Minciuna nr. 1: Informațiile privind contraindicațiile vaccinurilor se găsesc pe platforma RO Vaccinare. Serios? Să ne amintim în cât de multe postări propagandistice acea pagină de Facebook susținea că vaccinarea e sigură și nu prezintă riscuri nici chiar pentru categoriile vulnerabile (gravide, copii, vârstnici, bolnavi de diverse afecțiuni)? (n.r.)

Minciuna nr. 2: Chiar dacă serurile experimentale Covid s-a demonstrat că generează tulburări de coagulare a sângelui, Ministerul Sănătății recomandă folosirea acestora inclusiv în cazul celor care suferă deja de asemenea tulburări. Motivul? Pueril: „vaccinul va fi administrat cu prudență pentru a evita apariția sângerărilor”. Reacțiile adverse sunt date de cum acționează serul DUPĂ ce a fost inoculat, indiferent de modul în care este el injectat - cu gingășie sau fără. (n.r.)
  
Inadvertența nr. 3: Printre cei pentru care nu se recomandă vaccinarea se numără simptomaticii, testații în așteptarea rezultatului, testații cu rezultat pozitiv, carantinații și contacții celor care au Covid-19. Având în vedere că Omicronul este „deosebit de contagios”, potrivit autorităților, dar și cu simptome ușoare, potrivit OMS - atât de ușoare încât unii sunt „asimptomatici”, iar alții cred că au o gripă obișnuită și nu bănuiesc că au de fapt Covid - este imposibil ca fiecare dintre noi să nu fim contacții unor bolnavi, simpromatici sau nu. Să adăugăm la asta și faptul că putem fi contacții unor vaccinați purtători și răspânditori de Covid. Cum fiecare este contactul cuiva, rezultă că nimeni nu ar mai trebui să se vaccineze.
 
Inadvertența nr. 4: Toate reacțiile adverse care apar la mai mult de 15 minute după vaccinare sunt numite „tardive” și nu mai țin de competența centrului de vaccinare, ci a medicului de familie/curant, același „specialist” care a recomandat vaccinarea pacientului, bazându-se pe „stimulente” financiare primite de la Guvern mai mult decât pe istoricul pacientului. (n.r.)
 
Aberația nr. 5: Efectele secundare ale vaccinării se tratează cu credință oarbă (beneficiile depășesc riscurile) și cu speranță (subiectul speră că el e un beneficiar, nu un ghinionist), iar în cel mai rău caz, cu adrenalină - o substanță folosită în procedurile de resuscitare. (n.r.)
 
Grozăvia nr. 6: La întrebarea cine își asumă răspunderea penală/civilă pentru malpraxis sau reacții adverse la vaccinarea Covid, se dă cu copy/paste un răspuns stufos, lung de o pagină, în care nu este indicat explicit nici un responsabil direct. Este și tăcerea un răspuns! (n.r.)
 
Grozăvia nr. 7: La întrebarea dacă Statul român este responsabil solidar cu producătorul vaccinului pentru daunele cauzate de efectele adverse ale serului experimental, în ce proporție statul suportă aceste daune și dacă sunt informați contribuabilii că ele ar putea fi plătite de stat din banii lor, MINISTERUL SĂNĂTĂȚII NU DĂ NICI UN RĂSPUNS LA OBIECT. Ignoră pur și simplu întrebarea și toarnă în loc de răspuns o gargară propagandistică lungă de o pagină și jumătate. Consecința logică: vătămații de „vaccinuri” sunt pe cont propriu.  
 
 

 
Inadvertența nr. 8: NIMIC AUTORIZAT DE INSTITUȚII NAȚIONALE. La întrebarea dacă „vaccinurile” Covid sunt autorizate de Agenția Națională a Medicamentului sau de Ministerul Sănătății, acesta din urmă nu răspunde, ci spune în schimb că serurile au fost evaluate și au primit autorizație provizorie (EUA) din partea EMA (Agenția Europeană a Medicamentului). (n.r.)
 
Grozăvia nr. 9 și Minciuna nr. 10: La întrebarea dacă există echipe de lucru mixte cu specialiști din cadrul Ministerului Sănătății și reprezentanți ai firmelor producătoare care să evalueze faza de studii clinice în care se află vaccinurile experimentale și, eventual, să reevalueze autorizația provizorie de punere pe piață, MINISTERUL NU RĂSPUNDE, dar toarnă în loc de răspuns o pagină întreagă de gargară propagandistă și link-uri către studii favorabile mitului eficienței „vaccinului” Covid. Cea mai mare minciună: „Este unanim acceptată pe scară largă ideea că vaccinarea populației împotriva Covid-19 este modalitatea principală de a controla această pandemie”. Dar vocile savanților de renume mondial care avertizau că vaccinarea în timpul pandemiei este o eroare istorică unde le-ați lăsat? Dar „exemplul” statelor occidentale, cu peste 90% rata de vaccinare și explozia numărului de cazuri care arată cât de „controlată” (a se citi: „augmentată”) este pandemia prin vaccinuri și cum vaccinații sunt primii loviți de noile variante virale de ce îl treceți sub tăcere?  (n.r.)
 
 
 
Grozăvia nr. 11: Ministerul Sănătății recunoaște că sunt confidențiale (secrete) contractele de achiziționare a vaccinurilor Covid, care se încheie centralizat la nivelul Comisiei Europene și nu direct de către statul român. Astfel, cele mai bănoase și masive contracte semnate vreodată pe timp de pace în numele „binelui public” nu sunt accesibile ochilor publicului. (n.r.)