ACTIVENEWS.RO respectă drepturile de confidenţialitate ale clienţilor şi utilizatorilor săi şi face tot posibilul pentru a proteja datele personale ale acestora, în concordanţă cu prevederile Legii nr. 677/2001.

Informaţiile despre utilizatorii serviciilor ACTIVENEWS.RO sunt folosite în funcţie de forma contractuală pe care aceştia o au cu instituţia, astfel că modalităţile de utilizare a datelor, descrise mai jos, diferă de la categorie la categorie.

Scopul folosirii datelor personale de către ACTIVENEWS.RO

ACTIVENEWS.RO colectează, înregistrează, organizează, stochează, adaptează, modifică, extrage, consultă, utilizează şi, în unele cazuri, transmite datele dumneavoastră personale pentru a administra, menţine, imbunătăţi şi obţine feedback cu privire la serviciile pe care le oferă, precum şi pentru a preveni erori şi scurgeri de informaţii prin reţeaua IT proprie, încălcări ale legii sau termenilor contractuali.
Datele dumneavoastră personale pot fi folosite şi pentru a personaliza într-un grad cât mai mare serviciile ACTIVENEWS.RO, precum şi în scopuri de marketing.
Datele cu caracter personal colectate de către ACTIVENEWS.RO se referă la: numele şi prenumele utilizatorului, sexul, data şi locul naşterii acestuia, cetăţenia, date din actele de stare civilă, telefon/fax, adresa, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, situaţie familială, situaţie economică şi financiară, date privind bunurile deţinute, obişnuinţe/preferinţe/comportament. În unele cazuri, cum sunt concursurile, ACTIVENEWS.RO poate solicita participanţilor codul numeric personal, precum şi seria şi numărul actului de identitate.

Marketing
 
În cazul în care aveţi un contract cu ACTIVENEWS.RO, este posibil să vă contactăm pentru a obţine feedback cu privire la serviciul contractat, astfel încât să îmbunătăţim calitatea acestuia.
De asemenea, dacă v-aţi exprimat acordul, ACTIVENEWS.RO vă poate contacta pentru a vă informa despre alte servicii la care nu sunteţi abonat, dar care v-ar putea interesa. Aţi putea fi invitat să luaţi parte la o campanie promoţională sau free trial. În plus, aţi putea fi invitat la evenimentele organizate de către ACTIVENEWS.RO.
ACTIVENEWS vă poate contacta prin curier, telefon, e-mail sau fax. Aveţi oricând dreptul de a ne comunica faptul că nu mai doriţi să fiţi contactaţi de către ACTIVENEWS.RO prin mijloace caracteristice marketingului direct.

ACTIVENEWS.RO colectează şi actualizează informaţii despre clienţii servicilor şi utilizatorii site-urilor sale, precum şi despre furnizorii cu care interacţionează în mod regulat. Poate obţine aceste informaţii fie direct de la dumneavoastră, fie de la terţe persoane, fie automat, odată cu folosirea serviciilor ACTIVENEWS.RO, prin intermediul cookie-urilor şi prin rapoartele de trafic generate de către serverele care găzduiesc site-ul ACTIVENEWS.RO.
Informaţia furnizată direct de către utilizator
Se referă la datele dumneavoastră de contact furnizate pentru înregistrare, autentificare şi detalii de plată, customer support, participare la evenimente, concursuri, chestionare de cercetare a pieţei. Poate consta şi în detalii referitoare la interesele şi obiceiurile dumneavoastră de consum. De asemenea, pentru a spori gradul de securitate a datelor pe care le accesaţi, ACTIVENEWS.RO vă poate solicita şi adresa de IP de la care efectuaţi vizitele pe site-ul său.
 
Informaţia colectată de către ACTIVENEWS.RO
 
Dacă sunteţi client ACTIVENEWS.RO, prin datele de trafic, agenţia colectează informaţii şi
despre modul în care folosiţi serviciile la care sunteţi abonat, precum tipul de date accesate, dar şi despre momentul când accesaţi aceste informaţii.
Prin sistemul său informatic, ACTIVENEWS.RO poate obţine date referitoare la numărul de înregistrări pe site, reţelele din care se fac aceste înregistrări, sistemele şi informaţiile accesate, detalii despre utilizator şi despre adresantul mesajelor electronice ale agenţiei, locul din care se face accesul pe site-ul ACTIVENEWS.RO, durata şederii pe site, precum şi ora şi data la care s-au efectuat accesările.
Dacă utilizatorul nu se înregistrează pe site, el îl poate accesa anonim.
 
Colectarea de date statistice prin Google Analytics
 
Pentru colectarea de date statistice privitoare la accesarea site-ului ACTIVENEWS.RO foloseste serviciul de colectare a datelor de la Google Analytics. ACTIVENEWS.RO a implementat colectarea anonima de date pentru urmatoarele servicii: raportare demografica si de interese (Demographics and Interest reporting), Remarketing, raportare afisari in Google Display Network (GDN Impression Reporting) si integrarea cu DoubleClick Campaign Manager. Puteti alege sa nu participati in colectarea anonima de date prin urmarea instructiunilor de la acest link.

Arhivarea datelor cu caracter personal
 
ACTIVENEWS.RO arhivează informaţiile în bazele sale de date, cum sunt zonele de administrare ale site-ului. Aceste informaţii sunt păstrate şi folosite de către ACTIVENEWS.RO pentru a-şi putea respecta termenii contractuali şi pentru a putea furniza servicii noi şi din ce în ce mai bune clienţilor săi. De asemenea, ACTIVENEWS poate păstra datele utilizatorilor săi înregistraţi, în conformitate cu legislaţia românească în vigoare, şi după ce a încetat relaţia contractuală dintre cele două părţi.
 
Accesul la date cu caracter personal
 
Dacă angajatorul s-a abonat la un serviciu în numele dumneavoastră, este posibil să îi furnizăm informaţii despre folosirea serviciului respectiv. De asemenea, dacă dumneavoastră sunteţi persoana de contact dintr-o organizaţie pentru furnizarea unui serviciu, este posibil să trimitem datele mai multor angajaţi pentru accesarea serviciului respectiv.

Accesul la datele cu caracter personal de către terţe persoane
 
ACTIVENEWS.RO nu vinde şi nu închiriază baze de date către terţi. De asemenea, ACTIVENEWS.RO nu face publice şi nu transmite către terţi aceste informaţii decât dacă v-aţi dat expres acordul în acest sens.
Dacă optaţi pentru folosirea datelor în comun cu alte site-uri sau servicii partenere ACTIVENEWS.RO, trebuie să ştiţi că acestea pot avea practici diferite de confidenţialitate şi de colectare a datelor, asupra cărora ACTIVENEWS.RO nu are niciun control şi nicio responsabilitate.
În unele cazuri, este posibil ca ACTIVENEWS.RO să transmită datele dumneavoastră personale unor instituţii abilitate sau relevante pentru activitatea sa (ex.: furnizori de software, bursă), astfel încât acestea să poată verifica distribuţia informaţiei sau serviciilor, pentru a putea fi remunerate. În acest sens, este posibil ca acestea să confrunte datele ACTIVENEWS.RO cu datele pe care le deţin ele. Dacă vor avea loc astfel de transferuri, veţi fi notificaţi, cu excepţia cazului în care persoanele terţe sunt subcontractori ACTIVENEWS.RO, administratori de baze de date (ex.: companii de e-mail marketing) sau organe abilitate ale statului.
ACTIVENEWS.RO nu transferă în afara ţării datele cu caracter personal.
 
Cookies/Software
 
Site-ul ACTIVENEWS.RO (http://ActiveNews.ro/) foloseşte cookie-uri. Cookie-urile reprezintă date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre utilizator. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor. De exemplu, prin introducerea unui cookie pe site-ul http://ActiveNews.ro/, va fi suficient ca un utilizator să se log-eze pe site o singură dată cu parola, câştigând astfel timp pe parcursul navigării pe pagina noastră. Dacă utilizatorul respinge un cookie, poate să utilizeze în continuare site-ul http://ActiveNews.ro/. Cookie-urile ne ajută la urmărirea şi segmentarea intereselor utilizatorilor noştri, pentru a intensifica experienţa vizitării site-ului nostru. Unii dintre partenerii noştri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru (de exemplu, cei care îşi fac publicitate). Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri.
 
Newslettere şi alerte
 
Unele dintre serviciile ACTIVENEWS.RO dau posibilitatea utilizatorilor de a primi newslettere şi alerte prin poşta electronică sau cea clasică. Puteţi opta oricând pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificări, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alertă.
Accesul dumneavoastră la serviciile ACTIVENEWS.RO se face, în cea mai mare parte din cazuri, pe baza unui nume de utilizator şi a unei parole. Vă recomandăm să nu dezvăluiţi parola nimănui, nici măcar persoanelor care spun că vă contactează din partea ACTIVENEWS.RO. Pentru un nivel sporit de securitate, la sfârşitul vizitei pe site-urile ACTIVENEWS.RO închideţi fereastra browser-ului în care aţi lucrat sau click pe „Sign out”/”Log off” în pagina în care vă aflaţi. ACTIVENEWS.RO nu este răspunzătoare pentru securitatea datelor trimise de către dumneavoastră către noi.
 
Drepturi utilizatori
 
Orice utilizator al serviciilor ACTIVENEWS.RO poate, oricând, prin mijloace specifice, să îşi exercite următoarele drepturi:
- să obţină, o dată pe an, confirmarea că datele sale sunt sau nu prelucrate
- să intervină asupra datelor transmise
- să se opună prelucrării datelor cu caracter personal care îi privesc
- să solicite ştergerea datelor
- să se adreseze Justiţiei

Contact
 
Pentru orice alte informaţii referitoare la colectarea, arhivarea şi protejarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne trimiteţi un e-mail la contact [at] ActiveNews.ro.
Actualizare
Aceste Condiţii de Confidenţialitate sunt actualizate de câte ori este nevoie. Modificările se vor reflecta în tipul de informaţii publicate sau transmite de către ACTIVENEWS.RO. Vă rugăm să citiţi periodic aceste condiţii, pentru a fi la curent cu ce informaţii colectează, foloseşte şi transmite ACTIVENEWS.RO.
Cea mai recentă actualizare a acestor Condiţii de Confidenţialitate a avut loc la data de 27 ianuarie 2015.